تعطیلی کلاس های روز پنجشنبه 18 آبان 96

ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی به اطلاع فراگیران تورلیدری و مدیر فنی روزهای پنجشنبه می رساند کلاس روز پنجشنبه 96/08/18 تشکیل نمی شود..

ضمنا برنامه روزجمعه 96/08/19 مطابق هر هفته برگزار می گردد.