اعلام زمان برگزاری آزمون جامع بهمن 95

به اطلاع کلیه فراگیران دوره های مدیر فنی و تور لیدری می رساند، آزمون جامع دوره های گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تاریخ 1395/11/29 روز جمعه برگزار خواهد شد.

آن دسته از فراگیرانی که پس از واریز مبلغ آزمون نقص مدارک خود را برطرف نکرده اند توجه داشته باشند آخرین مهلت رفع نواقص مدارک ثبت نام روز جمعه 10 دی می باشد.

ضمناً زمان و نحوه صدور کارت ورود به جلسه آزمون پس از اعلام سازمان میراث فرهنگی متعاقبا از طریق اخبار آموزش و کانال تلگرام آموزش آتالند اعلام خواهد شد.