بازدید از موزه ایران باستان

به اطلاع فراگیران عزیز دوره تور لیدری پنج شنبه ها ورودی بهمن 98 کد 74، تور لیدری ورودی مهر 98 کد 73 و تور لیدری جمعه ورودی مرداد 98 کد 72 می رساند برنامه بازدید برای این عزیزان در روز پنج شنبه 98/12/1 از موزه ایران باستان برگزار خواهد شد.

این عزیزان می بایستی راس ساعت 9 صبح در مقابل هتل فردوسی حضور داشته باشند.

آدرس هتل فردوسی: میدان امام خمینی خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امور خارجی

آدرس موزه ایران باستان: میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک