سوالات پر تکرار فراگیران نسبت به آزمون مصاحبه زبان انگلیسی

مصابه زبان انگلیسی

با توجه به سوالات مکرر فراگیران عزیز نسبت به آزمون مصاحبه زبان انگلیسی، تلاش کردیم سوالات پر تکرار فراگیران را نسبت به آزمون به صورت پرسش و پاسخ جواب دهیم :

1. من در دوره های قبلی آزمون مصاحبه انگلیسی شرکت کرده ام، آیا باید دوباره در این آزمون شرکت کنم؟

پاسخ: خیر. فراگیرانی که پیش تر در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی شرکت نموده و حد نصاب قبولی را کسب کرده اند نیازی به شرکت مجدد در آزمون مصاحبه ندارند .

2. در صورتی که در نوبت اعلام شده برای مصاحبه شرکت نکنم، هزینه عودت داده می شود؟

خیر. هزینه مصاحبه در صورت عدم حضور فراگیر در محل آزمون عودت نخواهد شد.

3. من در دوره تورلیدری و هم در دوره مدیر فنی ثبت نام کرده ام. آیا برای هر کدام ثبت نام جداگانه ای لازم است؟

پاسخ: بله. فراگیرانی که در هر دو دوره مدیر فنی و تورلیدری شرکت کرده اند، باید به صورت جداگانه نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مصاحبه زبان خود برای هر دوره اقدام نمایند .

4. نوع سوالات آزمون زبان انگلیسی به چه صورت است؟

پاسخ: فراگیران عزیز دقت داشته باشند مبنای آزمون مصاحبه زبان انگلیسی دانش عمومی و میزان آشنایی آن ها با زبان انگلیسی بوده و منبع مشخصی برای آن اعلام نشده است. فراگیران عزیز می توانند از کتاب های عمومی زبان موجود در بازار استفاده کنند .

5. آیا استفاده از لغتنامه در آزمون میسر می باشد؟

پاسخ: خیر. استفاده از هرگونه لغتنامه در آزمون ممنوع است .

6. آیا می توانم در این نوبت مصاحبه اعلام شده شرکت نکنم؟

پاسخ: اختیار شرکت در مصاحبه زبان انگلیسی با شخص فراگیر بوده و موسسه آموزشی آتالند هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم شرکت در مصاحبه انگلیسی و نقص پرونده را بر عهده نخواهد داشت .