دوره های آموزشی توریسم

 دوره های هتلداری
 • مدیریت عمومی هتلداری

  مدت:
  5 ماه/جمعه ها/ 15 تا 20
  مهلت ثبت نام:
  1396/10/01
  تاریخ برگزاری:
  1396/07/28
  5,236,000 ریال
  5,950,000 ریال

  آموزش فنون و شیوه های مدیریت هتلداری / مناسب برای علاقه مندان کار در هتل / صدور گواهی دوره توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 • هتلداری-تخصصی

  مدت:
  4 ماه
  مهلت ثبت نام:
  1393/10/20
  تاریخ برگزاری:
  1394/10/04
  3,360,000 ریال
  3,360,000 ریال

  آموزش فنون و شیوه های مدیریت داخلی هتل / مناسب برای علاقه مندان کار در هتل / صدور گواهی دوره توسط سازمان گردشگری

 • حسابداری در هتل

  مدت:
  36 ساعت
  مهلت ثبت نام:
  1396/08/19
  تاریخ برگزاری:
  1396/09/03
  3,510,000 ریال
  4,500,000 ریال

  دوره حسابداری در هتل ویژه مدیران و کارکنان و علاقه مندان به فعالیت در بخش حسابداری در واحد های اقامتی می باشد.

 • مدیریت فرانت آفیس در هتل

  مدت:
  60ساعت
  مهلت ثبت نام:
  1395/07/23
  تاریخ برگزاری:
  1395/07/30
  1,800,000 ریال
  2,000,000 ریال

  دوره آموزش تخصصی هتلداری، دوره مدیریت پذیرش میهمان در هتل(فرآنت آفیس)

 • مدیریت بهداشت و خانه داری

  مدت:
  20 ساعت
  مهلت ثبت نام:
  1395/07/23
  تاریخ برگزاری:
  1395/07/23
  540,000 ریال
  600,000 ریال

 • کارورزی هتل

  مدت:
  60 ساعت
  مهلت ثبت نام:
  1395/08/01
  تاریخ برگزاری:
  1395/08/15
  1,500,000 ریال
  1,500,000 ریال

 •  
 • 1
 •