مدیریت فنی بند ب | پنج شنبه ها

مدت دوره:
6 ماه | پنجشنبه ها ازساعت 14 الی 20 
مهلت ثبت نام:
1398/04/26 
زمان برگزاری:
1398/5/24 
شهریه :
15,000,000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
66% 
محل برگزاری:
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
5,100,000 ریال
15,000,000 ریال

دوره های مشابه