سوالات تاریخ و جغرافیا كارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 96 با پاسخ تشریحی

قیمت:
59,000 ریال
فروشگاه:
Training
وضعیت:
موجود می باشد
کد کالا:
963
کالا سوالات تاریخ و جغرافیا كارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 96 با پاسخ تشریحی
سوالات تاريخ و جغرافيا كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي 96 با پاسخ تشريحي
 • سایر توضیحات
  • تست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود نشدید جهت دریافت سوالات با دپارتمان آموزش تماس بگیرید
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنیدتست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنیدتست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنیدشتست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید

کالاهای مشابه