سوالات زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 96 با پاسخ تشریحی

قیمت:
59,000 ریال
فروشگاه:
Training
وضعیت:
موجود می باشد
کد کالا:
962
کالا سوالات زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 96 با پاسخ تشریحی
پاسخ تشريحي سوالات زبان انگليسي آزمون کارشناسي ارشد مديريت جهانگردي 96
 • سایر توضیحات
  • تست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید.
   تست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید.
   تست های درس مدیریت بازاریابی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت.
   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید.

   تست های درس زبان انگلیسی آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در سال 1396 با پاسخ تشریحی از منابع آزمون کارشناسی ارشد در اختیار فراگیران قرار گرفت .

   در صورتی که پس از خرید موفق به دانلود فایل نشدید جهت ارسال سوالات با دپارتمان آموزش تماس حاصل کنید .

کالاهای مشابه