ویزای ترکمنستان

عادي – توريستي: دعوتنامه از فرد مقيم تركمنستان، 2 قطعه عكس،‌ فرم سفارت، فيش بانكي به حساب شماره 3010 بانك ملي شعبه كاشف، 30 دلار براي يكماه و 60 دلار براي دوماهه.

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي

ترانزيت: معرفي نامه از وزارت خارجه، 2 قطعه عكس – براي 6 ماه مبلغ 240 دلار. روزهاي مراجعه براي رانندگان يكشنبه و سه شنبه از 9 تا 11و

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 11.

آدرس: خيابان ملك، شماره 8

تلفن: 22542178

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳