ویزای کانادا

Applications for Temporary Residence

You may submit an application to the Visa Office in Ankara or, if you are outside Iran, to the Canadian Visa Office serving the country to which you have travelled.  Your application must be complete, with all requested supporting documents and evidence of fee payment.  Unless it has been specifically requested by this office, any supporting documents forwarded after the original submission of your application will not be considered. As such, please ensure that you provide all required documents at the time of submission of your application.

Do NOT send your original passport.

Please also note that we will not return any documents. As such, please only submit certified copies of original documents, accompanied by a certified translation.

It is recommended that you submit your application by commercial courier to the Visa Office in Ankara. 

Application package and instructions

 

درخواست ویزای اقامت موقت

 
شما می توانید برای  درخواست ویزای خود از  دفتر ویزای سفارت کانادا درآنکارا اقدام نمایید. متقاضیان خارج از ایران می توانند از دفاترو سفارت های کانادا در کشوری که در آن حضور دارند برای تقاضای ویزا اقدام نمایند.

لطفا توجه داشته باشید که درخواست شما باید کامل بوده و شامل کلیه مدارک لازمه و مدرک پرداخت هزینه ویزا باشد.

لطفا فقط  در صورت تقاضای سفارت برای فرستادن مدارک بیشتر، مدارک خود را به سفارت ارسال نمایید.
کلیه اسنادی که پس از ارائه فرم درخواست ویزای اولیه ارسال شود، از نظر سفارت قابل قبول نخواهد بود.
پس لطفاً توجه داشته باشید که درخواست ویزا ومدارک شما از ابتدا کامل باشد!

از شما خواهشمندیم  به هیچ عنوان گذرنامهً اصلی خود را برای سفارت ارسال نفرمایید.

امکان بازپس فرستادن مدارک شما از سوی سفارت کانادا وجود ندارد، بنابراین لطفا تنها کپی موثق مدارک اصلی و ترجمه رسمی آنها را برای ما ارسال دارید.  

به شما پیشنهاد می شود درخواست ویزای خود را با خدمات پیک حرفه ای به دفتر ویزای سفارت کانادا درآنکارا ارسال نمایید.

فرمها و دستورالعمل ها برای درخواست ویزا

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳