ویزای آذربایجان

 

قیمت وشرایط انواع ویزای آذربایجان شامل انواع ویزای یک ماهه فوری،ویزای یک ماهه عادی،ویزای سه ماهه یک بار تردد،ویزای سه ماهه دو بار تردد، ویزای یکساله، ویزای ترانزیت سینگل،ویزای ترانزیت دبل که به شرح ذیل می باشد :

 

نوع ویزا

مدت اعتبار

مدت اقامت

قیمت

مدت زمان آماده شدن

ویزای یک ماهه فوری

 یک ماه

یک ماه

2400000ریال

1 روز کاری

ویزای یک ماهه عادی

 یک ماه

یک ماه

2200000ریال

3 روز کاری

ویزای 3 ماهه یک بار تردد

 یک ماه

سه ماه

8500000ریال

3 روز کاری

ویزای 3 ماهه دو بار تردد

 یک ماه

سه ماه

11820000ریال

3 روز کاری

ویزای یکساله

 یک ماه

90 روز

44400000ریال

7 روز کاری

ویزای ترانزیت سینگل

 یک ماه

 یک ماه

1660000ریال

دو روز کاری

ویزای ترانزیت دبل

 یک ماه

 یک ماه

2500000ریال

دو روز کاری

 ویزای الکترونیکی

 یک ماه

 به تعداد روز اقامت

 2000000ریال

 10 روز کاری

 

 مدارک ویزایآذربایجان:

  • اصل پاسپورت
  • یک قطعه عکس

 سفارت آذربایجان  در ایران

تلفن: +98-21-22563146  
+98-21-22563147
+98-21-22554255
+98-21-22559533

سایت:tehran@mission.mfa.gov.az

آدرس: بلوار شیرزاد ناحیه احتشامیه خیابان راتوان

 

 

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳