ویزای قطر

قطر

 

عادی – توريستی: به تقاضای دعوت کننده گواهی ورود از طرف وزارت کشور قطر به سفارت فرستاده می شود.

بازرگانی: رجوع شود به شرايط توريستی شنبه تا چهار شنبه از 30/10 تا 14

 

آدرس: بزرگراه آفريقا – خ گل آذين – شماره 4

تلفن: 6-22221255 و 22051256

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳