ویزای دانمارک

دانمارك

عادي توريستي: فقط به بستگان درجه اول افراد مقيم دانمارك، با ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه با يكسال اعتبار، فرم و نوبت دريافت كنند. در روز مصاحبه مدارك زير ارائه شود: گذرنامه، اصل شناسنامه، سند ازدواج،‌گواهي اشتغال به كار، فرمهاي سفارت، فتوكپي كارت اقامت و شماره پرسنلي، تلفن يا آدرس متقاضي، مبلغ 7500 تومان كه فرمها و گواهي اشتغال به كار استرداد نميشوند.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت دانماركي به سفارت، فرم سفارت، ارائه كارت بازرگاني و اعلاميه روزنامه رسمي براي متقاضيان جديد مدارك دال بر سابقه همكاري با شركت دانماركي و مبلغ 7500 تومان.

ترانزيت: مسافريني كه عازم اروپاي شمالي از طريق دانمارك هستند،‌ نياز به اخذ رواديدي عادي ميباشند.

مراجعه: دوشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12.

 

آدرس: پاسداران، بعد از فرمانيه، خيابان بوستان، پلاك 5

تلفن: 22030009 2261363 2267020

فاكس: 22052688 2212784

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳