ویزای رومانی

روماني

 

توريستي: دعوتنامه از يك فرد مقيم روماني، گذرنامه معتبر، هزينه صدور رواديد، 120000 ريال.

بازرگاني: دعوتنامه شركت ثبت شده در روماني، افرادي كه سابقه بازرگاني با روماني را دارند ميتوانند رواديد مكرر تهيه نمايند.

ترانزيت: رواديد كشور مقصد و بيمه اتومبيل، براي رانندگان ترانزيت معرفي نامه از شركت حمل و نقل با ذكر مقصد.

نمايشگاهي: تلكس از اتاق بازرگاني روماني، يكشنبه و سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 9 تا 14.


آدرس: دروازه شميران، خيابان شهيدحسن مشكي (فخر آباد) شماره 12.

تلفن: 7760959 77509309

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳