بقیه تورها

مقررات تورهای مسافرتی

 

 1-  هزینه سفر: مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل 50% مبلغ ریالی تور و تا دو هفته قبل از پرواز الباقی مبلغ ریالی و مبلغ ارزی تور را تسویه نماید.

تبصره: الف) تامین هزینه های ارزی تور به عهده مسافرین می باشد.

ب) در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط توسط هواپیمایی و یا سایر خدماتی که به تایید رسیده باشد. مسافر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام  شده به آتالند می باشد.

2-     رزرواسیون: با توجه به اینکه رزرو بلیط و هتل پس از امضائ این قرارداد صورت می پذیرد بنابراین کلیه رزرو های بلیط و یا هتل های قید شده در این قرارداد قطعی نبوده و پس از اخذ تایید از هواپیمایی و هتل مربوطه،  قطعی محسوب می گردد. بدیهی است در صورتیکه به هر دلیلی رزرو پرواز یا هتل مسافر توسط هواپیمایی یا هتل تایید نگردد، آتالند موظف می باشد مورد را سریعا"  اعلام و با هماهنگی مسافر تاریخ جدید پرواز ( با توجه به مهلت قانونی ویزا) و نیز هتل جدید اقدام نماید.

3 -     انصراف:  در صورت انصراف مسافر تا یک ماه قبل از پرواز 10% قیمت ریالی و از یک ماه تا دو هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت ریالی و از دو هفته تا 48 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت ریالی و 30%  قیمت ارزی به عنوان جریمه از کل مبلغ تور کسر و مابقی وجه به مسافر پرداخت خواهد شد.

تبصره:الف) در خصوص ثبت نام بیش از یک نفر فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به آتالند حهت پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد.

ب) در خصوص پروازهای چارتر شرایط هزینه ابطال طبق مقرارت پروازهای چارتر(غیر قابل استرداد و غیر قابل تغییر) عمل خواهد شد و در صورتی که مسافر به هر دلیلی (نیامدن ویزای خود یا همراهان، انصراف از پرواز و ...) از مسافرت امتناع ورزد، باید هزینه بلیط چارتر، ویزای اقدام شده و یک شب (NO show) هتل را بپردازد.

4-     ابطال تور: در صورتیکه به هنگام ابطال تور توسط مسافر ویزای مسافر صادر شده باشد، آتالند مجاز به ابطال ویزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ویزای خواهد بود و هزینه قانونی مربوطه به ویزا نیز اضافه جرائم ابطال تور طبق ماده 2 از مسافر اخذ خواهد شد.

5 -   ویزای امارات:   در خصوص کشور امارات متحده عربی مسافر موظف است یک فقره چک شخص ثالث به مبلغ 5/1 میلیون تومان به عنوان ودیعه و ضمانت( موضوع بند 20 این قرارداد) به آتالند تحویل و رسید دریافت دارد.

6 -  مرفوضی  ویزا:   آتالند در خصوص تاخیر و یا عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه یا اداره مهاجرت مسئولیتی ندارد و در صورتیکه مسافرین به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور ویزا برای هر یک از مسافزین امتناع ورزد، سایر مسافرین می بایست از خدمات تور استفاده نمایند و در غیر این صورت باید هزینه های انجام شده اعم از ویزا، هتل و بلیط را بپردازد.

تبصره :الف) در خصوص کشور امارات و کشور هایی که شرایط مشابه دارند، در صورتیکه ویزای مسافر مرفوض گردد( به هز علتی توسط مقامات کشور مربوطه صادر نگردد) مسافر بایستی هزینه ویزای مرفوضی را مطابق هزینه اعلام شده از سوی کفیل خارجی( که متعاقبا" صورت حساب گردیده و ارسال می گردد) پرداخت نماید.

ب) در صورتیکه در اثر تاخیر در صدور ویزا از سوی اداره مهاجرت یا سفارتخانه کشور مقصد، رزرو پرواز کنسل گردد آتالند موظف می باشد با هماهنگی تاریخ جدید پرواز را تنظیم و رزرو نماید و در هر صورت ضرر و زیان ناشی از تغییر تاریخ پرواز به آتالند بر نمی گردد.

7-    برنامه گشت: آتالند متعهد است که برنامه گشت مورد توافق را کاملا" و دقیقا" انجام داده و در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب و یا اشکالاتی که از کنترل آتالند خارج بوده مثل تاخیر یا کنسلی پرواز یا اختلال در سیستم رزرواسیون هتلها و یا تعمیرات ناگهانی که باعث جا ندادن به مسافر گردد و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه آتالند نخواهد بود.

8-    هزینه اضافی گشت: هر نوع هزینه اضافی به هنگام اجرای گشت که در برنامه تور پیش بینی نشده باشد به عهده مسافر می باشد.

9 -     رعایت ضوابط توسط مسافر: مسافر متعهد است در طول گشت کلیه ضوابط اعلام شده توسط راهنمای تور از سوی مدیر گشت را رعایت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به هتلها،رستورانها و اماکن و وسائط نقلیه، شخص مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد، و در صورت عدم تامین خسارت وارده آتالند مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مستند می باشد که حکم مرضی الطرفین در این خصوص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

10-  رعایت برنامه و تایید مجدد بلیط خارجی: مسافر موظف است در ساعات اعلام شده توسط راهنمای تور در برنامه گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت اتوبوس و یا هواپیما، شخص بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت نماید( برنامه سرویس های گشت و مراکز خرید معمولا در تابلوی اعلانات هتل نصب می گردد) مضاف بر اینکه مسافر موظف  می باشد در صورت اقامت 72 ساعت در مقصد به منظور تایید مجدد پرواز برگشت خود با ایرلاین مربوطه تماس حاصل نماید در غیر این صورت ممکن است پرواز برگشت مسافر توسط ایرلاین مربوطه کنسل گردد و در این خصوص مسئولیتی متوجه آتالند نخواهد بود.

11-اموال مسافر:  حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ مسئولیتی متوجه راهنمای تور و یا آتالند نخواهد بود.

12 - بلیط  Wait: در صورتی که به هر  دلیل جهت مسافر بلیط Wait (منتظر پرواز) صادر شود آتالند موظف می باشد که مورد را به مسافر اعلام نماید. و دریافت بلیط توسط مسافر به منزله آگاهی از این مسئله می باشد. بدیهی است که مسئولیت جا در مسیر Wait به عهده مسافر بوده و آتالند صرفا در حد راهنمایی مسئولیت خواهد داشت.

13 - مسافرین انفرادی : مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.(ضمنا" در اتاقهای 3 تخته، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتا" در اتاق دو تخته گذاشته می شود.)

14 - ساعت تحویل اتاق های هتل : ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود، ساعت 2 بعد ازظهر و تخلیه آن هنگام خروج ساعت 11 صبح می باشد.

15-  شئونات اسلامی : رعایت شئونات اسلامی در طول سفر  از سوی مسافر الزامی است.

 16- دیپورت:  در صورتیکه در بدو ورود به کشوری، مقامات محلی از ورود مسافر به آن کشور جلوگیری نمایند، مسافر ملزم به پرداخت هزینه بلیط و همچنین 30% مبلغ ارزی بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد، اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه  به عهده  مسافر می باشد.

17 - برنامه سفر:  در صورتیکه برانامه ارائه شده  توسط آتالند به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است مورد را با ارائه مستدل به آتالند اعلام نموده و شرکت مذکور موظف به جبران خسارت وارده می باشد.

18- قرارداد:  آتالند موظف است این قرارداد را با ذکر مشخصات و سرویس های آن در 2 نسخه تهیه و به امضاء مسافرین رسانیده و یک برگ را نیز در اختیار مسافر قرار دهد.

19 - قانون ورشو: در مورد امور مربوطه به پروازهای هوایی، با توجه به مقرارت حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مذبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه تصویب گردید عمل خواهد شد.

20 - بازگشت مسافر: در صورتیکه هر یک از مسافران از بازگشت به کشور در مدت اعتبار ویزا ( در مورد کشور امارات 13 روز از تاریخ ورود) خوداری نماید و یا مرتکب اعمال خلاف قوانین کشور مربوطه گردد(اعم از تکدی، اعمال خلاف اخلاقی و ...) و این امر موجب خسارت مادی و معنوی به آتالند را فراهم آورد، طرفین متعهد می شوند ضمانت نامه را که مسافر در قبال دریافت رسید به صورت ودیعه نزد آتالند سپرده است، مطابق بند 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور گردیده و مسافر حق هر گونه اعتراض و در خواست تعدیل از محکمه را از خوب سلب می نماید.

21 - ناهار مسافرین:  در مورد استفاده از ناهار، مسافرینی که روز اول قبل از ظهر به هتل برسند باید از ناهار استفاده نمایند زیرا روز آخر به آنها ناهار نمی دهند و مسافرینی که روز اول بعد از ظهر به هتل برسند روز اول ناهار ندارند ولی روز آخر می توانند از اهار استفاده نمایند.

 
ataland