سفارت ایران در تایلند

تلفن سفارت:
00662-2590611 
Email سفارت:
EMB@MOZART.INET.CO.TH 
سایت سفارت:
www.iranembassy.or.th 
آدرس سفارت:
602 SUKHUMVIT ROAD BETWEEN SOI 22 AND2  
توضیحات:

 

 

Working Times

Monday TO Friday

Working Days:
9:00 - 17:00 Working Hours:
SATURDAY AND SUNDAY Closed Days:
   

 

 

 

 

 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳