سفارت ایران در سوئد

تلفن سفارت:
00468-7650829 
Email سفارت:
iran.embassy@telia.com 
سایت سفارت:
آدرس سفارت:
VASTRA YTTRINGE GARD ELFVIKS VAGEN ,181 LIDINGO  
توضیحات:

 

 

Working Times

Monday TO Friday

Working Days:
8:00 - 17:00 Working Hours:
SATURDAY AND SUNDAY Closed Days:
   
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳