سفارت ایران در ایتالیا

تلفن سفارت:
86328485-003906 
Email سفارت:
info@iranembassy.it 
سایت سفارت:
http://Roma.mfa.gov.ir 
آدرس سفارت:
Via Nomentana 361 - Rome - Italy  
توضیحات:

Fax Number:0098-21-686328492

 

 

Working Times

Monday TO Friday

Working Days:
8:30- 16:30 Working Hours:
SATURDAY AND SUNDAY Closed Days:
   
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳