سفارت ایران در هندوستان

تلفن سفارت:
3329600-009111 
Email سفارت:
IRANEMIN@VSNL.COM 
سایت سفارت:
WWW.IRANMUMBAI.COM 
آدرس سفارت:
5 ,BARAKHAMBA ROAD  
توضیحات:

Fax Number: 009122-23694666-23637002

 

Working Times

Monday TO Friday

Working Days:
9:00 - 17:30 (FRIDAY 9:00-16:30) Working Hours:
SATURDAY AND SUNDAY Closed Days:
   
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳