سفارت ایران در امارات متحده عربی

تلفن سفارت:
4447618-009712 
Email سفارت:
iranembassy@emirates.net.ae 
سایت سفارت:
 
آدرس سفارت:
KARAMA ST. DIPLOMATIC AREA  
توضیحات:

 

 

Working Times

SUNDAY TO THURSDAY

Working Days:
8:00 - 17:00 Working Hours:
FRIDAY AND SATURDAY Closed Days:
   

 

 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳