سفارت بلژیک

تلفن سفارت:
22041617-22049247-021 
Email سفارت:
 
سایت سفارت:
 
آدرس سفارت:
الهيه، خيابان شهيد فياضي( فرشته) ، پلاك هاي 155و157 
توضیحات:

نمابر : 22044608

 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳