آستارا

 آستارا

 شهرستان‌ آستارا در ۵۳۴ كيلومتري‌ تهران‌ قرار دارد و در ساحل‌ غربي‌ درياي‌ خزر واقع‌ شده‌ و از يك‌طرف‌ به‌ دريا و از طرف‌ ديگر به‌ جنگل‌ و كوه‌ محدود است‌. آب‌ و هواي‌ نسبتاً گرم‌ و مرطوب‌ دارد. آستارا، شمالي‌ترين‌ بندر ايران‌ و يكي‌ از نقاط‌ مهّم‌ مرزي‌ كشور است‌. منطقه‌ آستارا به‌ سبب‌ بسط‌ تجارت‌ و موقعيت ‌نظامي‌، اهميّت‌ پيدا كرد. از زمان‌ صفويه‌ تا قاجاريه‌، نام‌ آستارا صرفاً به‌ منطقه‌اي‌ بين‌ انزلي‌ و ارس‌ كه‌ قسمتي‌ از آن‌ امروز جزو جمهوري‌ آذربايجان‌ است‌، اطلاق‌ مي‌شد. آمد و رفت‌ بازرگانان‌ و مسافرت‌ تجار به‌ نقاط‌ مختلف ‌روسيه‌ و ديگر ممالك‌ اروپايي‌، سبب‌ گرديد تا تمدن‌ جديد اروپا، زودتر به‌ آستارا رسوخ‌ پيدا كند. اهميّت‌ تجاري‌ و جهانگردي‌ شهرستان‌ آستارا بعد از گسترش‌ روابط‌ ميان‌ دولتين‌ ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌ دو چندان‌ شده‌ است‌.

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳