تماس با ما

جهت ارسال پیام فرم حاضر را تکمیل و ارسال نمایید.
ارسال به بخش:
شماره موبایل فرستنده:
متن پیام:

» دفتر مرکزی :

تهران - امیرآباد شمالی - خیابان شانزدهم- پارک فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک - طبقه دوم - واحد۲۴۳

تلفکس: 42063000

تلگرام: 09197667728

کد پستی: 1439744448

» دفتر آموزش :

تهران - امیرآباد شمالی - خیابان شانزدهم- پارک فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک - طبقه دوم - واحد۲۴۳

تلفکس: 42063000

تلگرام: 09197667725

کد پستی: 1439744448