هتل نور مشهد

میدان بیت المقدس، به سمت خسروی نو، نبش شهید اندرزگو 17
تعداد اتاقها و افراد
1,580,000 ریال
1,900,000 ریال

توضیحات هتل نور مشهد :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دو تخته (صبحانه )
  1
  1,900,000
  1 [شب]
  17%
  1,580,000
1,580,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
1,900,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سه تخته (صبحانه )
  1
  2,650,000
  1 [شب]
  14%
  2,280,000
2,280,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,650,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهارتخته (صبحانه )
  1
  3,200,000
  1 [شب]
  7%
  2,980,000
2,980,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,200,000 ریال
رزرو

امکانات هتل نور مشهد