هتل صخره ای تورال کندوان

آذربایجان شرقی، اسکو،کندوان.
تعداد اتاقها و افراد
6,500,000 ریال

توضیحات هتل صخره ای تورال کندوان :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو تخته (صبحانه 70 متری و دوخوابه)
  1
  6,500,000
  1 [شب]
  6,500,000
6,500,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت سه تخته (صبحانه )
  1
  6,500,000
  1 [شب]
  6,500,000
6,500,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت پنج تخته (صبحانه )
  1
  6,700,000
  1 [شب]
  6,700,000
6,700,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات هتل صخره ای تورال کندوان

هتل های نزدیک هتل صخره ای تورال کندوان

/ ایران / آذربایجان شرقی / کندوان / هتل های کندوان / هتل صخره ای تورال کندوان