هتل امیرکبیر شیراز

شیراز _ بلوار امیرکبیر_انتهای خیابان فراشبندی
تعداد اتاقها و افراد
3,110,000 ریال
3,450,000 ریال

توضیحات هتل امیرکبیر شیراز :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دو تخته (صبحانه )
  1
  3,450,000
  1 [شب]
  10%
  3,110,000
3,110,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,450,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق 3 تخته (صبحانه )
  1
  4,350,000
  1 [شب]
  10%
  3,930,000
3,930,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,350,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق 4 تخته (صبحانه )
  1
  5,250,000
  1 [شب]
  10%
  4,740,000
4,740,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
5,250,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • پنج تخته (صبحانه )
  1
  6,150,000
  1 [شب]
  10%
  5,550,000
5,550,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
6,150,000 ریال
رزرو

امکانات هتل امیرکبیر شیراز

 • استخر
 • پارکينگ
 • سالن بدن‌سازي
 • فضاي سبز
/ ایران / فارس / شیراز / هتل های شیراز / هتل امیرکبیر شیراز