هتل آپارتمان نخل آبادان

آبادان، امیرآباد، بعد از فلکه فرودگاه، میدان میثاق، مجموعه هتل آپارتمان نخل آّبادان.

توضیحات هتل آپارتمان نخل آبادان :

امکانات هتل آپارتمان نخل آبادان

/ ایران / خوزستان / آبادان / هتل های آبادان / هتل آپارتمان نخل آبادان