هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- مابین صائب و پاستور- روبروی قنادی فرهمند.
تعداد اتاقها و افراد
1,200,000 ریال
1,250,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان صائب تبریز :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت یکنفره (صبحانه )
  1
  1,250,000
  1 [شب]
  4%
  1,200,000
1,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
1,250,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو تخته (صبحانه )
  1
  1,650,000
  1 [شب]
  9%
  1,500,000
1,500,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
1,650,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت سه نفره (صبحانه )
  1
  1,900,000
  1 [شب]
  9%
  1,720,000
1,720,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
1,900,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه چهار تخته (صبحانه )
  1
  2,200,000
  1 [شب]
  11%
  1,950,000
1,950,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,200,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سویت دو خوابه پنج تخته (صبحانه )
  1
  2,625,000
  1 [شب]
  12%
  2,300,000
2,300,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,625,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه شش تخته (صبحانه )
  1
  3,180,000
  1 [شب]
  14%
  2,750,000
2,750,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,180,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه 8 تخته (صبحانه )
  1
  4,400,000
  1 [شب]
  15%
  3,720,000
3,720,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,400,000 ریال
رزرو

امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز

/ ایران / آذربایجان شرقی / تبریز / هتل های تبریز / هتل آپارتمان صائب تبریز