هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- مابین صائب و پاستور- روبروی قنادی فرهمند.
تعداد اتاقها و افراد
1,400,000 ریال
3,940,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان صائب تبریز :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت یکنفره (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  64%
  1,400,000
1,400,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,940,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو تخته (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  54%
  1,800,000
1,800,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,940,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت سه نفره (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  48%
  2,050,000
2,050,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,940,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه چهار تخته (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  40%
  2,350,000
2,350,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,940,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سویت دو خوابه پنج تخته (صبحانه )
  1
  4,715,000
  1 [شب]
  41%
  2,800,000
2,800,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,715,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه شش تخته (صبحانه )
  1
  5,490,000
  1 [شب]
  39%
  3,350,000
3,350,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
5,490,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دوخوابه 7تخته (صبحانه )
  1
  6,265,000
  1 [شب]
  38%
  3,900,000
3,900,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
6,265,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی هشتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه 8 تخته (صبحانه )
  1
  7,040,000
  1 [شب]
  35%
  4,550,000
4,550,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
7,040,000 ریال
رزرو

امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز

/ ایران / آذربایجان شرقی / تبریز / هتل های تبریز / هتل آپارتمان صائب تبریز