هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- مابین صائب و پاستور- روبروی قنادی فرهمند.
تعداد اتاقها و افراد
3,940,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان صائب تبریز :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت یکنفره (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  3,940,000
3,940,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو تخته (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  3,940,000
3,940,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت سه نفره (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  3,940,000
3,940,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه چهار تخته (صبحانه )
  1
  3,940,000
  1 [شب]
  3,940,000
3,940,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سویت دو خوابه پنج تخته (صبحانه )
  1
  4,715,000
  1 [شب]
  4,715,000
4,715,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه شش تخته (صبحانه )
  1
  5,490,000
  1 [شب]
  5,490,000
5,490,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دوخوابه 7تخته (صبحانه )
  1
  6,265,000
  1 [شب]
  6,265,000
6,265,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هشتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سوئیت دو خوابه 8 تخته (صبحانه )
  1
  7,040,000
  1 [شب]
  7,040,000
7,040,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز

/ ایران / آذربایجان شرقی / تبریز / هتل های تبریز / هتل آپارتمان صائب تبریز