هتل آپارتمان شادی نوشهر

نوشهر -میدان لتین گان-روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد اتاقها و افراد
5,080,000 ریال
5,180,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان شادی نوشهر :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان 1 خوابه 4 تخته (صبحانه دو تخت با دو کاناپه)
  1
  5,180,000
  1 [شب]
  2%
  5,080,000
5,080,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
5,180,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان دوخوابه 6تخته (صبحانه رو به جنگل)
  1
  6,800,000
  1 [شب]
  11%
  6,080,000
6,080,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
6,800,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان چهار نفره (صبحانه لوکس)
  1
  7,050,000
  1 [شب]
  4%
  6,770,000
6,770,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
7,050,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دو خوابه شش تخته (صبحانه رو به ساحل)
  1
  7,050,000
  1 [شب]
  4%
  6,770,000
6,770,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
7,050,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان 3 خوابه 8 تخته (صبحانه )
  1
  9,250,000
  1 [شب]
  5%
  8,770,000
8,770,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
9,250,000 ریال
رزرو

امکانات هتل آپارتمان شادی نوشهر

/ ایران / مازندران / نوشهر / هتل های نوشهر / هتل آپارتمان شادی نوشهر