هتل آپارتمان شادی نوشهر

نوشهر -میدان لتین گان-روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد اتاقها و افراد
2,250,000 ریال
3,300,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان شادی نوشهر :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یکخوابه رو به جنگل (صبحانه )
  1
  3,300,000
  1 [شب]
  32%
  2,250,000
2,250,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,300,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوخوابه رو به جنگل (صبحانه )
  1
  4,000,000
  1 [شب]
  25%
  3,000,000
3,000,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,000,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یکخوابه VIP (صبحانه )
  1
  4,700,000
  1 [شب]
  28%
  3,400,000
3,400,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,700,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوخوابه رو به دریا (صبحانه )
  1
  4,700,000
  1 [شب]
  28%
  3,400,000
3,400,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,700,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سه خوابه رو به جنگل ودریا (صبحانه )
  1
  7,500,000
  1 [شب]
  31%
  5,200,000
5,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
7,500,000 ریال
رزرو

امکانات هتل آپارتمان شادی نوشهر

/ ایران / مازندران / نوشهر / هتل های نوشهر / هتل آپارتمان شادی نوشهر