هتل آپارتمان شادی نوشهر

نوشهر -میدان لتین گان-روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد اتاقها و افراد
4,160,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان شادی نوشهر :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یکخوابه رو به جنگل (صبحانه )
  1
  4,160,000
  1 [شب]
  4,160,000
4,160,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوخوابه رو به جنگل (صبحانه )
  1
  5,000,000
  1 [شب]
  5,000,000
5,000,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یکخوابه VIP (صبحانه )
  1
  5,470,000
  1 [شب]
  5,470,000
5,470,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوخوابه رو به دریا (صبحانه )
  1
  5,840,000
  1 [شب]
  5,840,000
5,840,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سه خوابه رو به جنگل ودریا (صبحانه )
  1
  9,200,000
  1 [شب]
  9,200,000
9,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات هتل آپارتمان شادی نوشهر

/ ایران / مازندران / نوشهر / هتل های نوشهر / هتل آپارتمان شادی نوشهر