هتل آپارتمان شادی نوشهر

نوشهر -میدان لتین گان-روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد اتاقها و افراد
5,280,000 ریال

توضیحات هتل آپارتمان شادی نوشهر :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان 1 خوابه 4 تخته ( دو تخت با دو کاناپه)
  1
  5,280,000
  1 [شب]
  5,280,000
5,280,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان چهار نفره ( لوکس)
  1
  6,050,000
  1 [شب]
  6,050,000
6,050,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • آپارتمان دوخوابه 6تخته ( رو به جنگل)
  1
  8,250,000
  1 [شب]
  8,250,000
8,250,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دو خوابه شش تخته ( رو به ساحل)
  1
  8,250,000
  1 [شب]
  8,250,000
8,250,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات هتل آپارتمان شادی نوشهر

/ ایران / مازندران / نوشهر / هتل های نوشهر / هتل آپارتمان شادی نوشهر