اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

یزد، خیابان امام خمینی ، خیابان فهادان ، انتهای کوچه 12.
تعداد اتاقها و افراد
2,060,000 ریال

توضیحات اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد :

اقامتگاه بوم گردی شعرباف یکی از اقامتگاه های مناسب دربافت زیبا و تاریخی شهریزد می باشد.موقعیت مکانی این اقامتگاه باعث دسترسی راحت تر به مراکز دیدنی و قدیمی شهر را فراهم نموده است.

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یک تخته (صبحانه /اتاق نرگس)
  1
  2,060,000
  1 [شب]
  2,060,000
2,060,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته ارکیده (صبحانه /کف خواب/دبل)
  1
  2,750,000
  1 [شب]
  2,750,000
2,750,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته اقاقیا (صبحانه /تویین)
  1
  2,750,000
  1 [شب]
  2,750,000
2,750,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • 2 تخته VIP (صبحانه /کف خواب/اتاق بنفشه/سه دری/دبل)
  1
  3,200,000
  1 [شب]
  3,200,000
3,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته میخک (صبحانه /تویین/سه دری)
  1
  3,200,000
  1 [شب]
  3,200,000
3,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق دوتخته لاله (صبحانه /دبل)
  1
  3,318,000
  1 [شب]
  3,318,000
3,318,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهارتخته لادن (صبحانه )
  1
  4,100,000
  1 [شب]
  4,100,000
4,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هشتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهارتخته نسترن (صبحانه /سه دری)
  1
  4,550,000
  1 [شب]
  4,550,000
4,550,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی نهم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • پنج تخته (صبحانه اتاق رز/پنج دری)
  1
  5,500,000
  1 [شب]
  5,500,000
5,500,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

هتل های نزدیک اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

/ ایران / یزد / یزد / هتل های یزد / اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد