اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

یزد، خیابان امام خمینی ، خیابان فهادان ، انتهای کوچه 12.
تعداد اتاقها و افراد
1,690,000 ریال
1,710,000 ریال

توضیحات اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد :

اقامتگاه بوم گردی شعرباف یکی از اقامتگاه های مناسب دربافت زیبا و تاریخی شهریزد می باشد.موقعیت مکانی این اقامتگاه باعث دسترسی راحت تر به مراکز دیدنی و قدیمی شهر را فراهم نموده است.

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • یک تخته (صبحانه /اتاق نرگس)
  1
  1,710,000
  1 [شب]
  1%
  1,690,000
1,690,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
1,710,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته ارکیده (صبحانه /کف خواب/دبل)
  1
  2,280,000
  1 [شب]
  4%
  2,200,000
2,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,280,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته اقاقیا (صبحانه /تویین)
  1
  2,280,000
  1 [شب]
  4%
  2,200,000
2,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,280,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق دوتخته لاله (صبحانه /دبل)
  1
  2,280,000
  1 [شب]
  4%
  2,200,000
2,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,280,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • 2 تخته VIP (صبحانه /کف خواب/اتاق بنفشه/سه دری/دبل)
  1
  2,660,000
  1 [شب]
  5%
  2,540,000
2,540,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,660,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دوتخته میخک (صبحانه /تویین/سه دری)
  1
  2,660,000
  1 [شب]
  5%
  2,540,000
2,540,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
2,660,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • هفت تخته (صبحانه اتاق شقایق)
  1
  3,230,000
  1 [شب]
  6%
  3,050,000
3,050,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,230,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی هشتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهارتخته لادن (صبحانه )
  1
  3,420,000
  1 [شب]
  6%
  3,220,000
3,220,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,420,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی نهم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهارتخته نسترن (صبحانه /سه دری)
  1
  3,800,000
  1 [شب]
  6%
  3,570,000
3,570,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
3,800,000 ریال
رزرو
اتاق های پیشنهادی دهم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • پنج تخته (صبحانه اتاق رز/پنج دری)
  1
  4,560,000
  1 [شب]
  7%
  4,250,000
4,250,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
4,560,000 ریال
رزرو

امکانات اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

هتل های نزدیک اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد

/ ایران / یزد / یزد / هتل های یزد / اقامتگاه بوم گردی شعرباف یزد