اقامتگاه بوم گردی سرای اوروزای یزد

خیابان انقلاب - کوچه انقلاب 12، کوچه رهی، درب دوم، سمت چپ
تعداد اتاقها و افراد
550,000 ریال

توضیحات اقامتگاه بوم گردی سرای اوروزای یزد :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق یک نفره (صبحانه )
  1
  550,000
  1 [شب]
  550,000
550,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق دو نفره (صبحانه )
  1
  1,200,000
  1 [شب]
  1,200,000
1,200,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق سه نفره (صبحانه )
  1
  1,700,000
  1 [شب]
  1,700,000
1,700,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق شش نفره (صبحانه )
  1
  3,250,000
  1 [شب]
  3,250,000
3,250,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات اقامتگاه بوم گردی سرای اوروزای یزد

/ ایران / یزد / یزد / هتل های یزد / اقامتگاه بوم گردی سرای اوروزای یزد