سفارت کره شمالی

تلفن سفارت:
22223341 و 22221489 
Email سفارت:
emb-ir@mofa.go.kr 
سایت سفارت:
www.iranembassy.or.kr 
آدرس سفارت:
خ آفريقا – خ ظفر شماره 349 
توضیحات:

اطلاعات ویزا کره شمالی

توريستی: پر کردن فرم مخصوص,

2 عکس, گذرنامه,

صدور ویزا به مدت 3 تا 4 هفته

بازرگانی: با دعوتنامه به قسمت بازرگانی سفارت واقع در خ ميرداماد خ کازرون شماره 9 مراجعه شود

آدرس: خ آفريقا – خ ظفر شماره 349

– شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12

تلفن: 22223341 و 22221489