سفارت ژاپن

تلفن سفارت:
02122660710 
Email سفارت:
SJEI@GOL.COM 
سایت سفارت:
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/index.html 
آدرس سفارت:
تهران، خيابان زعفرانيه، خيابان مقدس اردبيلي، پلاک 162، کد پستي 93653-19856 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ژاپن در ایران

ساعت کاری سفارت ژاپن در ایران روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 17 می باشد.

ساعات کاری بخش کنسولی سفارت ژاپن در ایران

ساعت کاری بخش کنسولی سفارت ژاپن جهت درخواست پذیرش ویزا روزهای یکشنبه تا پنجشنبه اط ساعت 8:30 الی 10:30 و برای امور مربوط به گذرنامه از ساعت 15 الی 16 می باشد.

ایمیل بخش کنسولی: consular@th.mofa.go.jp

نکاتی درخصوص درخواست پذیرش ویزا

- اين سفارت به هيچ وجه مدارك درخواست ويزا را از طريق پست نمي پذيرد و هيچ گونه مسؤليتي در قبال مفقود شدن مدارك ندارد .

- تمامي مدارك درخواست ويزا، بايد به صورت اصل در روز و ساعات تعيين شده به متصدي امور ويزا تحويل داده شود. مدارك درخواست ويزا به صورت فاكس و يا ايميل و يا غيره قابل قبول نمي باشد به جز مواردي كه به دلايل انساني صرف نظر كردن از بعضي مدارك توسط مقامات تشخيص داده شود .

- لازم است كه مدارك درخواست ويزا حتما توسط خود فرد ( و يا نماينده وي ) به طور مستقيم به سفارت تحويل گردد .

انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن

1- تجاری

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد:
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

- گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

- شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

- دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )

- ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

- برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

- مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر )
ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
د- جزوه ویا کاتالوگ

- نامه ماموریت برای متقاضی ویزا

- کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

- مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

- جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد:
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

- گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

- برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

- شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

- گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

- شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

- مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

- برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

- دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)

- ضمانتنامه

- برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

- گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

- کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

- گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO

- حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

- گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

- شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

- دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

- برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

- مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)

- ضمانتنامه

- برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

- گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

- کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

- گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU- SHOMEISHO

حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

5- شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی

- گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

- شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

- دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

- ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

- برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

- مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب - مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج - جزوه ویا کاتالوگ

- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید

- نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

پرسش های متداول

سوال 1- برای درخواست ویزا چه مدارکی باید ارائه دهم ؟

جواب: باتوجه به دلیل سفر، مدارک متفاوتی مورد نیاز می باشد.

سوال2- برای بررسی پرونده و اعلام نتیجه چقدر زمان لازم است؟

جواب: به طور معمول زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک، با احتساب روز ارایه مدارک 5 روز کاری می باشد. توجه داشته باشید دربرخی موارد بررسی بیشتری مورد نیاز می باشد.که در این صورت امکان دارد ارایه مدارک اضافه ، مصاحبه ویا استعلام ضروری شود.

سوال 3- من یک ایرانی هستم که با خانمی ژاپنی ازدواج کرده ام . آیا می توانم در ابتدا در این سفارت درخواست ویزای کوتاه مدت جهت دیدار از اقوام و یا توریستی نموده و سپس در ژاپن کارت صلاحیت دریافت کرده و نوع ویزا را به اقامت بلند مدت تغییر دهم؟

جواب: بر اساس قانون به هیج عنوان تغییر ویزای کوتاه مدت به اقامت بلند مدت به واسطه کارت صلاحیت ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOUMEISHO امکان ندارد ( بر طبق ماده 20 قانون نظارت بر ورود وخروج به کشورو نیزبه رسمیت شناختن مهاجران) . لذا چنانچه تصمیم برای اقامت بلند مدت در کشور ژاپن را دارید ، نباید برای ویزا کوتاه مدت در این سفارت اقدام فرمایید. چنانچه قصد اقامت بلند مدت در ژاپن (بیش از 3ماه ) را دارید ، با توجه به دلیل اقامت ، از ابتدا کارت صلاحیت صادره از اداره مهاجرت ژاپن را دریافت نموده و با ارائه آن در سفارت درخواست ویزای بلند مدت بنمائید.

سوال 4- آیا به عنوان یک تبعه افغان که در حال حاضر در ایران زندگی می کنم می توانم جهت درخواست ویزای توریستی در سفارت ژاپن درایران اقدام کنم؟

جواب: درخواست ویزای اتباع خارجی (غیر ایرانی ) که به طورقانونی در ایران اقامت بلند مدت دارند با ارایه مدارک مربوطه پذیرفته می شود. درخواست اتباع خارجی که به صورت توریستی ویا برای تجارت در ایران اقامت کوتاه مدت دارند پذیرفته نمی شود.

سوال 5- من یک ایرانی هستم که اقامت ژاپن را دارم . در طول سفرم به ایران به دلیل اتمام اعتبار گذرنامه ام ، گذرنامه جدید گرفته ام. آیا می توانم در سفارت ژاپن در تهران مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد خود را از گذرنامه قدیم به گذرنامه جدید منتقل کنم ؟

جواب: در سفارت ژاپن در تهران انتقال مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد به گذرنامه جدید انجام نمیشود. لذا هنگام بازگشت به ژاپن، حتما گذرنامه قدیم و جدید را به همراه داشته باشید و پس از مراجعت به ژاپن در نزدیکترین اداره مهاجرت، مراحل انتقال امهار فوق را به گذرنامه جدید انجام دهید.

سوال6- من در گذرنامه ایرانی خود اجازه اقامت بلند مدت و مهر اجازه ورود مجدد را دارم. در سفرم به ایران گذرنامه ام مفقود شده است. برای بازگشت به ژاپن چه اقداماتی باید انجام دهم.

جواب: الف- باید شخصی در ژاپن به عنوان نماینده گواهی ثبت اقامت محلی شما (Toroku genpyo kisaijiko shomeisho) را از شهرداری مربوطه درخواست نمایند.
ب - سپس نماینده به نزدیکترین اداره مهاجرت مراجعه نموده، موقعیت را توضیح داده تا اجازه ورود مجدد شما در پشت گواهی ثبت اقامت محلی (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) شما که قبلا دریافت کرده است، تایید شود.

ج - گواهی ثبت اقامت محلی شما (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) که در اداره مهاجرت ژاپن پشت نویسی شده است به ایران ارسال گشته تا شما با همراه داشتن این گواهی بتوانید به ژاپن برگردید.

سوال 7- من یک ایرانی هستم که از سفارت ویزای کوتاه مدت گرفته ام ،اما قبل از سفر به ژاپن گذرنامه ام باطل میشود. بنابراین برای صدور گذرنامه جدید اقدام نموده ام. برای انتقال برچسب ویزا به گذرنامه جدید چه مراحلی را باید انجام دهم؟

جواب: در صورتی که ویزا ی کوتاه مدت صادره در گذرنامه قدیم معتبر می باشد ، می توانید برای انتقال ویزا به گذزنامه جدید به سفارت مراجعه فرمایید.

سوال 8- من اقامت بلند مدت در ژاپن را دارم که در سفرم به ایران ، بزودی ویزای بلند مدتم باطل خواهد شد آیا برای تمدید آن می توانم در سفارت ژاپن در تهران اقدام کنم؟

جواب: شما در ایران نمی توانید ویزای بلند مدت خود را تمدید کنید و حتما قبل از اتمام اعتبار اقامت بلند مدت خود باید به ژاپن مراجعت نموده ودر اداره مهاجرت نزدیک به محل زندگی خود برای تمدید اقدام فرمایید.

سوال 9- در گذرنامه ام فقط 1 صفحه خالی موجود باشد ، آیا می توانم درخواست ویزا بدهم ؟

جواب: در صفحات مربوط به ویزا در گذرنامه علاوه بر صفحه ای برای چسباندن برچسب ویزا، صفحه دیگری نیز برای مهر ورود و خروج توسط مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه ژاپن ضروری می باشد. بنابراین چنانچه در گذرنامه شما فقط 1 صفحه خالی وجود دارد می توانید برای اضافه کردن برگه به گذرنامه خود اقدام نمایید(البته اگر در ایران چنین سیستمی وجود دارد) و یا گذرنامه جدید دریافت نموده و سپس برای ویزا اقدام فرمایید.

نکته امنیتی بسیار مهم

مقابل سفارت و در کوچه های اطراف آن افرادی هستند که به شما پیشنهاد انجام خدمات ویزا را میدهند. توجه داشته باشید که این افراد که بعضا مدعی همکاری با سفارت هستند هیچ ارتباطی با سفارت ندارند .

پکیج خدمات ارائه شده توسط شرکت آتالند

- وقت سفارت

- رزرو بلیط

- بیمه مسافرتی

اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ی اخذ ویزای کشور ژاپن را می توانید از بخش ویزای ژاپن مشاهده فرمایید .