سفارت مکزیک

تلفن سفارت:
22057586 
Email سفارت:
embiran@sre.gob.mx 
سایت سفارت:
https://embamex.sre.gob.mx/iran/index.php/fa/ 
آدرس سفارت:
خيابان آفريقا، کوچه گلفام، پلاك 12 ، کد پستي 1915674741 
توضیحات:

اطلاعات سفارت مکزیک در ایران

ساعات کاری سفارت مکزیک روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 17 و ساعت کار بخش کنسولی از ساعت 8 صبح الی 13 می باشد.

شماره فکس: 02122057589