سفارت ایران در گرجستان

تلفن سفارت:
2913657-2913658 0099532 
Email سفارت:
iranemb.tbs@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
http://tbilisi.mfa.ir/ 
آدرس سفارت:
NO. 80, CHAVCHAVADZEH ST, TBILISI , GEORGIA 
توضیحات:

اطلاعات سفارت ایران در تفلیس

ساعات کار سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح الی 13 و 15 الی 18 می باشد. همچنین ساعت کاری بخش کنسولی سفارت روزهای دوشنه تا جمعه ( به استثنای پنج شنبه) و فقط صبح ها از ساعت 10 الی 13 می باشد.