سفارت ایران در قزاقستان

تلفن سفارت:
0077172265361-3 
Email سفارت:
iranemb.tse@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
http://astana.mfa.ir 
آدرس سفارت:
23No. Tokpanova Str. Akbulak 3 Dis. Astana. R. Kazakhstan 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ایران در قزاقستان

ساعت کاری سفارت ایران روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 13:30 و 15:30 الی 19 می باشد. همچنین بخش کنسولی سفارت روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 13:30 و 14:30 الی 17:30 فعال است.

فکس: 0071722653607

نشانی و شماره تلفن های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آلماتی

نشانی : آلماتی، کوکتوبه -1 ، خيابان کالنينا ( کابان بای باتير )، خيابان ردلووا، شماره 5 آ.

آدرس: г.Алматы,Коктобе,1Ул.Радлова5 А

ايميل: iran.consulateinalmaty@gmail.com

تلفن: 3966227ـ727ـ007

نشانی و شماره تلفن های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درآکتائو

نشانی : آکتائو، منطقه 15 سامال 24 / Адрес:г.Актау, мкр.15 Самал, 24

ایمیل: irancon.aktau@email.com

تلفن: 0077292422426- 0077292422493 - 0077292422425