سفارت ایران در فرانسه

تلفن سفارت:
0331-40697900 
Email سفارت:
info@amb-iran.fr 
سایت سفارت:
http://paris.mfa.ir 
آدرس سفارت:
Avenue d'Iéna4 75116 Paris 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ایران در فرانسه

ساعات اداری سفارت ایران در شهر پاریس فرانسه در روزهای کاری از ساعت 9:00 الی 16:30 می باشد.

ساعات کار و پذیرش بخش کنسولی به جز روزهای تعطیل مشخص شده در صفحه رسمی سفارت ایران در فرانسه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر می باشد. هم چنین پاسخگویی تلفنی در سفارت از ساعت 15 الی 16:30 مقدور است.

شماره تماس های پاسخگویی بخش های مختلف سفارت ایران در فرانسه

بخش گذرنامه 0140697970

بخش دانشجویی 0140697954

بخش مشمولین، امور اجتماعی، تابعیت و ترجمه 0140697956

بخش امورهویتی 1(ولادت، ازدواج، طلاق، فوت، امور شناسنامه) 0140697973

بخش امور هویتی 2(کارت ملی، وکالتنامه، تصدیق امضا، سوء پیشینه، گواهی تجرد) 0140697974

بخش روادید 0140697960

خدمات کنسولی سفارت ایران در فرانسه

- امور سجلی و شناسنامه شامل ثبت ولادت و امور شناسنامه، کارت ملی، ازدواج، طلاق، دیات و فوت، عابرین غیرمجاز، گواهی عدم سوء پیشینه، امور حقوقی و قضایی و تایید اسناد

- امور گذرنامه شامل صدور یا تعویض گذرنامه ( مانند درخواست تغییر محل اقامت، مهر خروج مکرر در گذرنامه، استعلام آخرین خروج از کشور، اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال)

- اموراجتماعی شامل اعزام بیماران، رسیدگی به اختلافات مالی، کسب خبر از ایرانیان مفقود، زندانیان خارجی در ایران

- امور دانشجویی شامل معافیت تحصیلی، درج مهر اجالزه خروج دانشجویی، توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی

- امور ایرانیان شامل جذب نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، نحوه خرید غیبت از خدمت سربازی، استعلام، ترجمه، تمدید یا المثنی گواهینامه رانندگی

- امور تابعیت

- امور اسناد شامل گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی و وکالتنامه

اشخاص برای انجام امور ذکر شده در بالا با توجه به محل اقامت می توانند به سفارت ایران در برلین و یا یکی از سرکنسولگری ایران در فرانسه مراجعه نمایند.

پرداخت هزینه های مربوط به امور کنسولی

پرداخت هرگونه هزینه مزبوط به خدمات كنسولی تنها با استفاده از روشهای زیر امكان پذیر می باشد:

پرداخت با منحصرا کارت بانکی نزد گیشه های بخش کنسولی

پرداخت از طریق حواله پستی (Mondat Compte ) همچنین ارائه اصل رسید الزامی است و کپی آن قابل قبول نمی باشد.

نکات مهم درباره گذرنامه

حضور متقاضیان صدور اولین گذرنامه یا دارندگان گذرنامه صادره از ایران در سفارت ایران الزامی می باشد. اما در صورتی که قبلا گذرنامه فرد در سفارت ایران در پاریس صادر شده باشد، ارسال مدارک صرفا از طریق پست امکان پذیر می باشد.

مدارک موردنیاز برای تعویض یا تجدید گذرنامه

- گذرنامه قبلی و تصویر صفحات 1 الی 4 هم چنین تصویر صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران (یک سری)

- اصل و تصویر روشن و خوانا از تمام صفحات شناسنامه (برای افراد بالای 15 سال شناسنامه عکس دار الزامی است) (یک سری)

- کپی روشن و خوانا از دو طرف کارت اقامت معتبر

- کپی روشن و خوانا از دو طرف کارت ملی ایران( برای افراد بالای 18 سال)


- امور سجلی و شناسنامه شامل ثبت ولادت و امور شناسنامه، کارت ملی، ازدواج، طلاق، دیات و فوت، عابرین غیرمجاز، گواهی عدم سوء پیشینه، امور حقوقی و قضایی و تایید اسناد

- امور گذرنامه شامل صدور یا تعویض گذرنامه ( مانند درخواست تغییر محل اقامت، مهر خروج مکرر در گذرنامه، استعلام آخرین خروج از کشور، اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال)

- اموراجتماعی شامل اعزام بیماران، رسیدگی به اختلافات مالی، کسب خبر از ایرانیان مفقود، زندانیان خارجی در ایران

- امور دانشجویی شامل معافیت تحصیلی، درج مهر اجالزه خروج دانشجویی، توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی

- امور ایرانیان شامل جذب نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، نحوه خرید غیبت از خدمت سربازی، استعلام، ترجمه، تمدید یا المثنی گواهینامه رانندگی

- امور تابعیت

- امور اسناد شامل گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی و وکالتنامه

اشخاص برای انجام امور ذکر شده در بالا با توجه به محل اقامت می توانند به سفارت ایران در برلین و یا یکی از سرکنسولگری های ایران در آلمان مراجعه نمایند: