سفارت ایران در عربستان سعودی

تلفن سفارت:
009661-4881916 
Email سفارت:
info@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
oic.mfa.ir 
آدرس سفارت:
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
توضیحات:

اطلاعات ویزا عربستان

انواع ویزا تنها با دعوت نامه تائيد شده وزارت امور خارجه عربستان که به اين سفارت خانه ابلاغ شده باشد, صادر می شود

حج عمره: فقط از طريق سازمان حج و زيارت