سفارت ایران در سویس

تلفن سفارت:
004131-3510801 
Email سفارت:
IRAN-EMB@BLUEWIN.CH 
سایت سفارت:
http://iranembassy.ch 
آدرس سفارت:
THUNSTRASSE 68 
توضیحات:

ساعات کاری بخش کنسولی سفارت ایران در سوییس

ساعت کاری بخش کنسولی سفارت ایران در سوییس روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 12:30 بوده و زمان پاسخگویی به تلفن از ساعت 14 تا 16 می باشد.

شماره تماس بخش روادید و تایید اسناد تجاری و گذرنامه: 0313501076

شماره تماس بخش سجلات و گذرنامه : 0313501075

پست الکترونیکی

معاون سفیر Deputy@iranembassy.ch

اقتصادی: Economic@iranembassy.ch

کنسولی:Consular@iranembassy.ch

روادید: visa_leg@iranembassy.ch

فرهنگی Cultural@iranembassy.ch

منشی سفیر: Secretariat@iranembassy.ch

خدمات کنسولی سفارت ایران در سوییس

- امور سجلی و شناسنامه شامل ثبت ولادت و امور شناسنامه، کارت ملی، ازدواج، طلاق، دیات و فوت، عابرین غیرمجاز، گواهی عدم سوء پیشینه، امور حقوقی و قضایی و تایید اسناد

- امور گذرنامه شامل صدور یا تعویض گذرنامه ( مانند درخواست تغییر محل اقامت، مهر خروج مکرر در گذرنامه، استعلام آخرین خروج از کشور، اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال )

- اموراجتماعی شامل اعزام بیماران، رسیدگی به اختلافات مالی، کسب خبر از ایرانیان مفقود، زندانیان خارجی در ایران

- امور دانشجویی شامل معافیت تحصیلی، درج مهر اجالزه خروج دانشجویی، توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی

- امور ایرانیان شامل جذب نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، نحوه خرید غیبت از خدمت سربازی، استعلام، ترجمه، تمدید یا المثنی گواهینامه رانندگی

- امور تابعیت

- امور اسناد شامل گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی و وکالتنامه