ویتنام

جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

جغرافیای ویتنام:

بطور کلی ویتنام از سه منطقه شمالی، منطقه مرتفع مرکزی و دلتای رودمکونگ تشکیل شدهاست. از نظر جغرافیای طبیعی این کشور باریکه طویلی بطول یک هزار مایل از دلتای رود مکونگ در جنوب تا دلتای رود سرخ در شمال امتداد دارد. دو رودخانه اصلی کشور، رود مکونگ و رود سرخ میباشد. رود مکونگ بطول ۴ هزار کیلومتر و دلتای آن در جنوب بعنوان بزرگترین رود جنوب شرق آسیا و هفتمین رود قاره آسیا میباشد که از کشورهای چین، تایلند و لائوس و کامبوج گذشته و به ویتنام وارد میشود. رود سرخ و دلتای آن در شمال محل اصلی تشکیل مدنیت در این کشور بودهاست.

تقسیمات کشوری ویتنام:

شهر هانوی:
شهر هانوی بعنوان مرکز سیاسی و فرهنگی کشور در منطقه شمالی ویتنام قرار دارد. متوسط دمای این شهر ۲۳ درجه سانتیگراد با رطوبت بیش از هشتاد درصد میباشد.این شهر جزء هیچیک از استانهای کشور به حساب نیامده و دارای شهرداری مستقل میباشد. شهرهای هوشی مین و هایفونگ نیز وضعیت مشابهای دارند با این تفاوت که از نظر جمعیت و وسعت از هانوی بزرگتر میباشند.

شهر هوشی مین:

شهر هوشی مین یا بندر سابق سایگون مرکز حکومت ویتنام جنوبی بودهاست که پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بنام رهبرفقید این کشور نام گذاری شدهاست. شهر هوشی مین در حال حاضر قطب اصلی اقتصاد ویتنام محسوب میگردد. این شهر بیش از ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام را بخود اختصاص دادهاست.

شهر هایفونگ:
بندر هایفونگ یکی دیگر از مناطق استراتژیک و مهم در منطقه شمال ویتنام بشمار میآید. این شهر در زمان جنگهای استقلال طلبانه و آزادیخوانه ویتنام راه اصلی مواصلاتی نیروهای شمالی کشور بودهاست. در حال حاضر این بندر با سرمایه گذاریهای صورت گرفته یکی از قطبهای اقتصادی ویتنام میباشد.

شهر هوا:

شهر هواِ واقع در جنوبیترین قسمت منطقه شمالی ویتنام دارای متوسط دمای ۲۵ درجه سانتیگراد میباشد و یکی از قطبهای گردشگری ویتنام بشمار میآید

آب و هوای ویتنام:


ویتنام دارای آب و هوای موسمی استوایی میباشد. منطقه شمالی بواسطه مجاورت با چین از هوایی کاملا استوایی برخوردار نمیباشد ولیکن قسمت جنوبی این کشور کاملا دارای آب و هوایی استوایی و برخوردار از ویژه گیهای آن میباشد. متوسط دما در هانوی ۲۳ درجه و در هوشی مین ۲۶ درجه سانتی گراد است.

اقتصاد ویتنام:

ویتنام با جمعیتی حدود ٨۷,۰۰۰,۰۰۰ نفر و وسعتی بالغ بر ۳۲۹,۰۰۰ کیلومتر مربع یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سالهای اخیر و به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزاد سازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود ۱۱ سال گفتگوی سخت با اعضای سازمان جهانی تجارت، از سال ۲۰۰۷ به این سازمان پیوستهاست .

شهرهای ویتنام

/ جهان / ویتنام