لبنان

لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه و در کنار کرانه خاوری دریای مدیترانه است که پایتخت آن شهر بندری بیروت است.

لبنان از شمال و شرق با کشور سوریه، از جنوب با کشور فلسطین اشغالی و از غرب با دریای مدیترانه همسایهاست. جزیره قبرس نیز که از نظر سیاسی به بخشهای مختلف تقسیم شده، شامل جمهوری قبرس که عضو اتحادیه اروپا میباشد و جمهوری ترکی قبرس که از نظر بینالمللی به رسمیت شناخته نشدهاست، نیز در نزدیکی سواحل این کشور قرار دارند.

واژه لبنان از واژه سامی «لبن» که اشاره به قلههای سفید کوهستانهای لبنان دارد، گرفته شدهاست.

تا قبل از جنگ داخلی ۱۹۹۰-۱۹۷۵ لبنان کشوری متمول در منطقه و پایتخت بانکداری جهان عرب محسوب میشد و تعداد زیادی توریست را جذب خود میکرد تا حدی که بیروت را به عنوان پاریس خاورمیانه میشناختند و همچنین به دلیل قدرت مالی بسیار لبنان را به عنوان سوئیس خاورمیانه میشناختند. بلافاصله بعد از پایان جنگ تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا اقتصاد را بهبود بخشند و زیر ساختهای کور را از نو بسازند که نتایج مثبت آن در سالهای اخیر آشکار شدهاست. تا قبل از ابتدای سال ۲۰۰۶، کشور به ثبات و بازسازی لبنان به پایان رسید و تعداد بسیاری توریست به گردشگاههای لبنان سرازیر شدند. اما با شروع جنگ اسرائیل لبنان در ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶ تعداد بسیاری نظامی و غیر نظامی صدمه دیدند و خسارات بسیاری به زیر ساختهای کشور وارد شد و جمعیت گستردهای بی خانمان شدند. از سپتامبر ۲۰۰۶ دولت لبنان برنامه رسیدگی به اموال مخروبه بیروت، طیر و دیگر دهات واقع در جنوب لبنان را شروع کردهاست.

تقسیمات کشوری لبنان:

از آنجا که مردم لبنان در ۶۰ سال گذشته به شهرنشینی روی آوردهاند، بیشتر جمعیت این کشور در شهرها یه ویژه در پایتخت آن بیروت و اطراف آن سکنی گزیدهاند. بیش از نیمی از لبنانیها در بیروت زندگی میکنند.

لبنان از شش استان (به عربی: ألمحافظة) تشکیل شدهاست.

استان بیروت
استان جبل لبنان
استان شمالی لبنان
استان بقاع
استان نبطیه
استان جنوبی لبنان

جغرافیای لبنان:

لبنان سرزمینی بلند و کوهستانی است که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد. کرانههای لبنان ۲۵۵ کیلومتر درازا دارد. رودخانههای مهم لبنان عبارتاند از: عاصی (ألعاصی) و لیطانی (أللیطانی) در دره سهلالبقاع، و کلب (ألکلب). رشتهکوههای لبنان عبارتاند از: رشتهکوههای لبنان شرقی و رشتهکوههای لبنان غربی که میان این دو رشته کوه، دره سهلالبقاع قرار گرفتهاست.

لبنان به عنوان یک کشور خاورمیانهای از غرب با دریای مدیترانه حدود ۲۲۵ مرز ساحلی دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با اسرائیل هم مرز است. مرز لبنان با سوریه ۳۷۵ کیلومتر است در حالیکه مرز لبنان با اسرائیل تنها ۷۹ کیلومتر است. سازمان ملل مرز لبنان با اسرائیل را تأیید کردهاست (خط آبی لبنان را ببینید) اگر چه منطقهای کوچک با نام مزارع شبا واقع در ارتفاعات گلان را که اسرائیل به اشغال خود در آوردهاست را لبنان از آن خود میداند لبنان یکی از کوچکترین کشورهای دنیاست که مساحتی حدود ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع (۴۰۳۵ مایل مربع) دارد. بسیاری از مناطق آن کوهستانی است به جز مناطق ساحلی کم عرض و دره بقا که بخش مهمی از صنعت کشاورزی لبنان را تشکیل میدهد.

آب و هوای لبنان:

سرزمین لبنان آبوهوای مدیترانهای دارد، هوای سواحل در زمستانها سرد و بارانی و در تابستانها گرم و شرجی است. در نواحی بلندتر به ویژه کوهستانها، زمستانها با بارش برف همراه است و دمای هوا به زیر صفر میرسد. بخشهای دیگر این کشور، تابستانهای گرم و خشک دارد.

در مناطق ساحلی زمستانها کلاً سرد و بارانی و تابستانها گرم و مرطوب هستند. در مناطق مرتفع تر در طول زمستان دما به زیر صفر درجه میرسد. تابستانها از سوی دیگر گرم و خشک هستند. اگر چه اکثر مناطق لبنان سالانه شاهد بارانهای بسیاری است (در مقایسه با مناطق خشک کنارش) ولی در مناطق خاصی در شمال شرق لبنان به دلیل وجود قلههای مرتفع کوههای غرب که راه ابرهای بارانی به وجود آمده از مدیترانه را سد میکنند باران زیادی نمیبارد

زبان لبنان:

زبان رسمی لبنان عربی است، اما هر یک از اقلیتهای نژادی به زبان خود سخن میگویند. زبان فرانسه نیز کاربرد دارد. لهجه لبنانی از شاخهٔ عربی شامی است، در کاربرد و تلفظ کلمات با دیگر شاخههای زبان عربی تفاوت دارد اما به عربی سوری، فلسطینی و مصری نزدیک است .در تلفظ واج «ج»، «ژ» خوانده میشود . به جای «ق»، حرف «ع» و به جای «ث» نیز «ت» تلفظ میشود . برای مثال کلمهٔ کثیر به معنای زیاد، کتیر . قلب به معنای دل، علب و جدید به معنای تازه، ژدید ادا میگردند.

جاذبه های گردشگری لبنان:

لبنان دارای نقاط زیاد طبیعی است و سواحل خوبی دارد و زیباست بناهای تاریخی رومی و مساجد لبنان نیز دیدنی است

شهرهای لبنان

/ جهان / لبنان