عمان

سلطان نشین عمان کشوری پادشاهی است در شرق شبه جزیره عربستان. پایتخت آن مسقط است. از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود است.از جنوب با یمن همسایه است و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی.قطعه کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد این قطعه از سرزمین اصلی جدا افتاده است.

نام عمان :

عمان در طول تاریخ به نامهای مختلفی نامیده شدهاست. اما بارزترین نامها مجان بودهاست، این نام ارتباط وثیقی به صناعت کشتی سازی ومعادن مس «نحاس» در زبان سومریان داشتهاست. همچنین مدتی نام عمان «مزون» بودهاست نسبتاً به وجود تعداد زیادی از چشمههای آب شیرین در این مناطق. همچنین نام «عمان» نام مکانی بسیار قدیمی بودهاست در یمن واز آنجا قبائل عربی مهاجرت نمودهاند به عمان بعد از ویران شدن سد مأرب. اما بعضی از مؤرخین نوشتهاند که وجه تسمیت عمان به «عمان» بر میگردد به (عمان بن سبأ بن یغثان بن ابراهیم).

تقسیمات کشوری عمان :

کشور عمان به نه واحد اداری بخش میگردد

چهار استان:
استان مسقط
استان مسندم
استان ظفار
استان بریمی
و پنج منطقه:
منطقه باطنه
منطقه ظاهره
منطقه داخلیه
منطقه شرقیه
منطقه وسطی

تاریخ عمان:


تاریخ عمان به دوران بسیار دور بر میگردد. به گفته باستانشناسان تاریخ عمان به هزاره دوازهم قبل از میلاد بر میگردد. در آن دوران عمان تازه از عصر جلیدی خارج شده بود. درآن دوران عمان سرزمینی سرسبز وحاصلخیز وپربار در برداشت. در نتیجه حفریات و کنجکاوی در مناطق مختلف اثری وقبرستانهای ولایت بریمی در منطقه ظاهره و ولایت ابراء در منطقه شرقی و محوت در منطقه وسطی و نزوی در منطقه داخلیه ودیگر مناطق سلطنت عمان و مخصوصاً مناطق ساحلی. از این حفریات پیدا میشود که عمان درآن دوران علاقات تجارتی گستردهای در مابین فارس و هند وبلاد (مابین النهرین) یا میانرودان داشتهاست واین علاقات تجارتی متین بودهاست.

جغرافیای عمان :

کشور پادشاهی عمان دومین کشور بزرگی است در شبه جزیره عربستان از ناحیه مساحت، ودر حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت خاک عمان میباشد. بیشتر خاکهای عمان کوهستانی است ودر اقصی جنوب جزیره عربستان واقع شدهاست. در بیشتر بخشهای کشور عمان رشتهکوههای بزرگ و سختگذر حجر که از دشتها و جلگههای از رأس مسندم شروع میشود ودر امتداد امارت رأسالخیمه و فجیره و سلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامونهای «الجو» امتداد یافتهاست میپوشاند. در مناطق داخلیه عمان نیز کوههای متعددی وجود دارد. بلندترین قلهٔ این رشتهکوههای بزرگ که از این مناطق عبور میکند کوه حجر نامی میشود. در وسط این کوه جبل اخضر قرار دارد که ارتفاعش به ۳۰۷۵ متر میرسد. ارتفاعات این کوه رنگهای مختلفی دارد وبشکل مدرج است. این کوه دربین سهل ودشت و تپهماهورهای بزرگ واقع شدهاست. در تباین خاک مناطق کشور عمان اختلاف گوناگونی وجود دارد، زمینهای سبخ در کرانه دریا، تا سهل حاصلخیر باطنه در جنوب شرقی و مسقط، واز صحرای پهناور ربعالخالی تا حدود کوههای سرسبز صلاله که شبیه مناطق استوائی است. محدوده کشور عمان از مغرب امارات متحده عربی و عربستان سعودی، از جنوب کشور یمن، از شمال تنگه هرمز، واز سمت مشرق به دریای عرب محدود میشود، درازی ساحل عمان ۱۷۰۰ کیلومتر میباشد.

عمان از مناطق مناسب برای صخرهنوردی است. بسیاری از صخرههای سرزمین عمان در کف اقیانوس باستانی تتیس که میان ایران و عمان قرار داشت شکل گرفتند.

شهرهای عمان

/ جهان / عمان