الجزایر


اَلجَزایر (به عربی: الجزائر) کشوری است در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس. پایتختش الجزیره نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هستند، و دین رسمیشان اسلام و مذهبشان سنی است. مساحت آن ۲/۳۸۱/۷۴1 کیلومتر مربع و در آمار سال 2009 (میلادی) جمعیت آن 35/369/000 نفر بودهاست.زبان رسمی الجزایر عربی است ولی به زبان فرانسوی وبربر نیز صحبت میکنند.

جغرافیای الجزایر:

الجزایر کشوری در شمال قاره آفریقا است، که از سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب به مراکش و صحرا، از جنوب غربی موریتانی، از سمت شمال به دریای مدیترانه و از سمت جنوب به نیجر و مالی محدود است. مساحت آن حدود 2/381/741 کیلومتر مربع یعنی تقریبا سه برابر فرانسه و در حدود یک برابر و نیم ایران است.

از شهرهای بزرگ الجزایر، الجزیره پایتخت کشور، و وهران و قسنطینه و عنابه و باطنه را باید نام برد.

پیشینه الجزایر:

پیش از چیرگی فرانسه، کشوری مستقل بشمار میرفت و اداره کشور به دست یک شخص که لقب (داعی) نامیده میشد اداره میگردید. الجزایر به سه استان بزرگ تقسیم شده بود و اداره هر استان به دست یک نفر که بهعنوان (بای) خوانده میشد قرار داشت.

در سالهای اخیر افکار استقلالطلبانه در آنجا رواج یافت و مردم الجزایر حکومتی آزاد تشکیل داده با دولت فرانسه جنگیدند. پیکار آنان به استقلال الجزایر انجامید

اقتصاد الجزایر:


بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی میپرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته میشود. غرس میوه و مرکبات در الجزایر روزبهروز رونق میگیرد. در این کشور صنایع دستی مانند سوزندوزی عربی، فرش الجزایری، چرمسازی، منبتکاری، کاشیسازی و غیره رواج دارد.

در این کشور سالیانه ۳۰,۰۰,۰۰۰ تن آهن ۷۰۵,۰۰۰ تن فسفات ۲۸۰,۰۰۰ تن زغال بدست میآید و ذخایر گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب شرقی آن وجود دارد.

تقسیمات کشوری الجزایر:


کشور الجزائر دارای ۴۸ استان است که همه استانهای آن با شهرهای مراکز استان خود همنامند. نام استانهای الجزائر به قرار زیر است:

۱. أدرار
۲. الشلف
۳. الاغواط
۴.امالبواقی
۵. باطنه
۶. بجایه
۷. بسکره
۸. بشار
۹. البلیده
۱۰. البویره
۱۱. تمنراست
۱۲. تبسه
۱۳. تلمسان
۱۴. تیارت
۱۵. تیزی وزو
۱۶. الجزائر
۱۷. الجلفه
۱۸. جیجل
۱۹. سطیف
۲۰. سعیده
۲۱. سکیکده
۲۲. سیدی بلعباس
۲۳. عنابه
۲۴. قالمه
۲۵. قسنطینه (کنستانتین)
۲۶. مدیه
۲۷. مستغانم
۲۸. مسیله
۲۹. معسکر
۳۰. ورقله
۳۱. وهران
۳۲. بیض
۳۳. یزی
۳۴. برج بوعریریج
۳۵. بومرداس
۳۶. الطارف
۳۷. تندوف
۳۸. تسمسیلت
۳۹. الوادی
۴۰. خنشله
۴۱. سوق اهراس
۴۲. تیپازه
۴۳. میله
۴۴. عین الدفلی
۴۵. النعامه
۴۶. عین تموشنت
۴۷. غردایه
۴۸. غلیزان

مردم ومذهب الجزایر :


جمعیت الجزایر 35/369/000 نفر (2009) است که ۸۵۰۰۰۰ نفر فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی مالتی و بقیه الجزایری هستند ۹۹/8٪ جمعیت آن عرب-بربر بوده و کمتر از ۱٪ اروپایی هستند.

زبان رسمی کشور عربی است و زبانهای فرانسوی و بربری نیز کاربرد دارند. 99/1٪ جمعیت مسلمانان سنی مذهب و0/6اباضیه هستند و بقیه عمدتاً مسیحی و کلیمی.

که دین اسلام (مذهب اهل سنت مالکی) دارند و عرب زبانند و به زبان محلی آمازیغی و فرانسه نیز صحبت میکنند، هر سال نزدیک به ۳۰۰,۰۰۰ نفر بر آنها اضافه میشود.

تاریخچه الجزایر :

بربر ها نخستین کسانی بودند که از روزگار خیلی دور در این سرزمین سکونت داشتند.اولین بار فنیقی ها در سده ی دوازدهم پیش از میلاد به ان کشور هجوم آوردند و مهاجر نشین هایی در کرانه های شمالی آن پدید آوردند.سپس کارتاژی ها به آن جا وارد شدند ونواحی شرقی آن را به تصرف در آوردند.رومی ها، پس از برانداختن دولت کارتاژ، به این سرزمین دست یافتند و چندی بر سواحل شمالی آفریقا و سرزمین های ساحلی الجزایر حکومت کردند.واندالها در 430 بعد از میلاد، دست رومی هارا از الجزایر کوتاه کردند

/ جهان / الجزایر