یاسوج

ياسوج يا بويراحمد

بويراحمد از شهرستان‌هاي‌ استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد و مركز آن‌ شهر ياسوج‌ است‌ كه‌ دردشتي‌ خرّم‌، سرسبز و محاط‌ در كوه‌هاي‌ پوشيده‌ از درختان‌ جنگلي‌ قرار گرفته‌ است‌.

قبل‌ از ايجاد شهر ياسوج‌شهرك‌ قديمي‌ معروف‌ به‌ "تل‌ خسرو" در حدود 6 كيلومتري‌ آن‌ قرار داشته‌ است‌ كه‌ زماني‌ مركز نفوذ خوانين‌بويراحمد عليا بوده‌ و امروزه‌ به‌ جز تپه‌هايي‌ چند از آن‌ اثري‌ باقي‌ نمانده‌ است‌. ابنيه‌ جديدي‌ هم‌ در بعد ازسال‌هاي‌ 1309 تا سال‌ 1323 شمسي‌ احداث‌ شد، ولي‌ پس‌ از اين‌ تاريخ‌ كاملاً متروك‌ گشت‌.