گچساران

گچساران

گچساران‌ يكي‌ از بخش‌هاي‌ استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد بود. كه‌ در منتهي‌ اليه‌ مناطق‌ نفت‌خيز ايران‌قرار دارد و اين‌ بخش‌ كه‌ در آبان‌ ماه‌ 1338، از شهرستان‌ بهبهان‌ منتزع‌ و تابع‌ شهرستان‌ كهگيلويه‌ شد و اخيراً هم‌به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌. منطقه‌ نفت‌ گچساران‌ بسيار معروف‌ است‌ و از نواحي‌ قديمي‌ و معروف‌ صنعت‌نفت‌ ايران‌ مي‌باشد.