کوهدشت

سفر به کوهدشت

شهرستان كوهدشت در غرب استان لرستان واقع شده است . مطالعات باستان شناسي در نقاطي چون سُرخدَم لُري هَميان و سرطرحان نشان مي دهد كه كوهدشت يكي از كانون هاي تمدني ايراني باستان بوده است .كشف معبد آشوري نشان مي دهد كه مردماني تا قبل از هزاره پيش از ميلاد در اين نواحي مي زيستند و فرائض ديني به جا مي آورده اند. «مستوفي » در تاريخ گزيده ، از كوهدشت و طراحان نام برده كه قرن ها قبل از ورودعرب ها از بين رفته بود.