کنگاور

کنگاور

شهرستان‌ كنگاور در فاصله‌ 616 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ دارد. كنگاوربه‌ دليل‌ همجواري‌ با معبد باستاني‌ آناهيتا، از شهرهاي‌ تاريخي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌آيد. اين‌ شهر تا زمان‌ ساسانيان‌آباد بود، ولي‌ پس‌ از غلبه‌ عرب‌ها بر ايران‌ ويران‌ شد و اكنون‌ آثار معبد آناهيتا بر روي‌ تپه‌هاي‌ آن‌ باقي‌ مانده‌است‌.تاريخ‌ نويسان‌ و جغرافي‌ نويسان‌ عرب‌ بعد از قرن‌ چهارم‌ هجري‌ قمري‌ از اين‌ ناحيه‌ نا برده‌اند كه‌ اغلب‌ ازسنگ‌ و گچ‌ و آجر ساخته‌ شده‌ است‌. شهر كنگاور در دوره‌ اسلامي‌ و هم‌ اكنون‌، به‌ خاطر بقاياي‌ كاخي‌ به‌ نام‌"معبد آناهيتا" معروف‌ است‌. اين‌ معبد از سنگ‌ و ستون‌هاي‌ بلند سنگي‌ خوش‌ تراش‌ ساخته‌ شده‌ است‌.