کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا یکی از شهرهای جنوبی کشور عراق با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصلهاش تا بغداد ۱۰۵ کیلومتر است.

شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد.حرم حسین بن علی در شهر کربلا یکی از مکانهای مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعهاست.

تاریخ کربلا :

این شهر تا سال ۶۱ هجری قمری بیابانی بودهاست به نامهای نینوا، غاضریه، و طف. اما بعد از سال ۶۱ قمری و رویداد کربلا، بهتدریج مورد توجه شیعیان قرار گرفت و پس از ساخت گنبد و بارگاه برای کشتهشدگان کربلا، به یکی از شهرهای زیارتی عراق تبدیل شد.

حسین در روز دوم محرم سال ۶۱ ماهی همراه کاروانش به کربلا رسید و پس از اطلاع از نام آن سرزمین گریه کرد و گفت:«به خدا سوگند، این زمین زمین کربلا است.» سپس گفت:«این خاکی است که جبرئیل از سوی پرودگار برای جدم، پیامبر خداآورده و گفتهاست که حسین در آن خاک شهید میشود.»

بنابر برخی گفتهها، حسین بن علی گوشهای از زمین کربلا (زمینی به مساحت ۳۶ کیلومتر مربع) را که اکنون شامل قبر او و سایر کشتهشدگان کربلا میشود، به شصت هزار درهم از مردم نینوا و غاضریه خریداری کرد و با آنها شرط کرد که مردم را برای زیارت به خاک سپردگانش راهنمایی کنند و از زائرین قبرش تا سه روز پذیرایی کنند.

درباره کربلا :

کربلا از ثروتمندترین شهرهای عراق است و منابع اصلی درآمد آن از زائرین اماکن مذهبی و کشاورزی و بویژه محصول خرما است. این شهر از دوبخش قدیم یا بخش مذهبی و کربلای جدید تشکیل شدهاست. مدارس اسلامی و ساختمانهای دولتی زیادی نیز در کربلا متمرکز شدهاند.

حرم حسین بن علی که در برخی از منابع نیز آن را مسجدالحسین نامگذاری کردهاند، در مرکز بخش مذهبی شهر کربلا قرار دارد. در روز عاشورا بسیاری از مسلمانان و شیعیان جهت زیارت این مکان به شهر کربلا میآیند. بسیاری از زائران مسن نیز به کربلا میآیند تا آخرین سالها و روزهای زندگی خود را در این شهر سپری کنند.

به دلیل وجود حرم حسین در شهر کربلا، ۱۰۰ مسجد و ۲۳ مدرسه دینی در این شهر ساخته شدهاند.