کاتماندو

کاتماندو:

کاتماندو (به

زبان نپالی : काठमाडौं) پایتخت کشور نپال و بزرگترین شهر این کشور است.

کاتماندو و حومه ۱٫۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در بلندی ۱,۳۰۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست. این شهر در مرکز نپال در دره کاتماندو و در کنار رودخانه بگماتی قرار گرفتهاست. کاتماندو با دو شهر پاتان و بهاکتاپور یک مجموعه شهری را تشکیل میدهد.

ریشه نام

نام کاتماندو از ترکیب واژههای سانسکریت کاسث (काष्ठ) به معنی چوب و مانداپ (मंडप/मण्डप) به معنی سایهسار پدید آمده. واژه کاسثمانداپ پس از سالها استفاده در زبانهای محلی بهصورت کاتماندو تلفظ شده است.

گفته میشود بخاطر فراوانی ساختمانهای چوبی زیاد که باعث گسترده بودن سایههای فراوان در سطح شهر میشده این نام را بر آن شهر گذارده بودند.

جاذبه های کاتماندو :

1- شهر معابد- کاتماندو(باسوباتی-معبد میمونها-شهر قدیم)

2_نامچه بازار-پایتخات شر پاها

3- پارک ملی چیتوان(حیات وحش+ فیل سواری)

4- بازارهای سنتی

4- دامنه های سرسبز هیمالیا+دریاچه فوا در شهر پوکارا

5- قله زیبای اورست