چناران

چناران

شهرستان‌ چناران‌ در ميان‌ ارتفاعات‌ بينالود در جنوب‌ و كوههاي‌ رادكان‌ در شمال‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌شهرستان‌ آب‌ و هواي‌ سرد و كوهستاني‌ دارد. تاريخ‌ اين‌ شهر با تاريخ‌ شهر مشهد در آميخته‌ است‌. اين‌ ناحيه‌ دردهه‌ اخير به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌.